So sánh các bảng liệt kê

Tin tức Bất Động Sản nổi bật trong tuần từ 18/06 – 23/06/2018

MLAND TỔNG HỢP – TIN BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT TRONG TUẦN

Chúng tôi gửi đến quý đọc giả tin tức bất động sản nổi bật trong tuần. Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP.HCM, Kiên Giang và Tiền Giang

Theo quy hoạch, đến năm 2020, TP.HCM có 88.005 ha đất nông nghiệp, chiếm 42,1% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 118.890ha, chiếm 56,9%; đất chưa sử dụng 309 ha, chiếm 0,1%; đất khu công nghệ cao 913 ha; đất đô thị 62.704 ha. 

Với tỉnh Kiên Giang, đến năm 2020, tỉnh có 559.278 ha đất nông nghiệp, chiếm 88,04% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 75.808ha, chiếm 11,93%; đất chưa sử dụng 164 ha, chiếm 0,03%; khu kinh tế 65.581ha; đất đô thị 47.232 ha.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Tiền Giang có 182.570 ha đất nông nghiệp, chiếm 72,72% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 62.707 ha, chiếm 24,98%; đất chưa sử dụng 5.784 ha, chiếm 2,3%; đất đô thị 18.940 ha. Từ 2016-2020, tỉnh có 11.160 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 2.853 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

Sẽ quản lý chặt hơn về sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Đặc khu kinh tế

Về quy hoạch; dự thảo luật quy định xây dựng một quy hoạch đặc khu đồng bộ với tầm nhìn dài hạn. Chính sách của Nhà nước nhấn mạnh việc xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt “theo hướng xanh – tri thức – bền vững; phát triển công nghệ cao; công nghiệp sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp; bảo vệ môi trường thiên nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; áp dụng phương thức quản lý khoa học tiên tiến; hình thành môi trường sống văn minh; hiện đại chất lượng cao; bảo đảm quốc phòng; an ninh; an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; độc lập; chủ quyền; toàn vẹn lãnh thổ tại đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt”.

Về chính sách phát triển kinh tế – xã hội; theo báo cáo đã và đang được tiếp thu chỉnh sửa theo hướng quán triệt thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; nghị quyết Trung ương 6 về xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực; hiệu quả.

Chúng tôi gửi đến quý đọc giả tin tức bất động sản nổi bật trong tuần. Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

Thứ hai; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công khai; minh bạch; cạnh tranh thuận lợi thông qua thu hẹp các ngành; nghề cần thiết phù hợp về đầu tư kinh doanh có điều kiện gắn với yêu cầu thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ; trách nhiệm của nhà đầu tư; cho phép lựa chọn áp dụng các quy định theo tập quán quốc tế đối với hợp đồng dân sự; kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài.

Chính sách tại dự thảo cũng được chỉnh sửa theo hướng cho phép nhà đầu tư được lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu; trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài tại toà án nước ngoài đồng thời có quy định chặt chẽ việc áp dụng pháp luật nước ngoài; tập quán quốc tế và việc công nhận; cho thi hành bản án; quyết định dân sự của toà án nước ngoài không được gây phương hại đến quốc phòng; an ninh chủ quyền quốc gia; truyền thống văn hoá lịch sử; trật tự an toàn; đạo đức xã hội; sức khoẻ của cộng đồng theo quy định của luật và không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam.

Hướng chỉnh sửa chính sách phát triển kinh tế – xã hội còn là đơn giản hoá thủ tục đầu tư kinh doanh tại đặc khu; phân quyền mạnh cho chủ tịch UBND đặc khu nhưng kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong việc xem xét; chấp thuận dự án đầu tư; rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng có cơ chế giám sát chặt chẽ.

Nội dung thứ ba phần chính sách kinh tế – xã hội là tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho nhà đầu tư trong tiếp cận đất đai; chính sách về đất đai chăt chẽ như pháp luật hiện hành áp dụng đối với khu kinh tế; riêng quy định về người nước ngoài sở hữu về nhà ở được quy định chặt chẽ hơn quy định hiện hành.

Thứ tư; xây dựng chính sách huy động mọi nguồn lực xã hội; trong đó ưu tiên nguồn lực từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước và hỗ trợ có điều kiện từ ngân sách nhà nước và chỉ là “vốn mồi” do Quốc hội xem xét; quyết định để đầu tư xây dựng một số ít công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật; công nghệ cao; bền vững; hạ tầng xã hội cấp thiết và giữ gìn môi trường quan trọng của đặc khu.

Thứ năm; chính sách ưu đãi đầu tư về thuế; tiền thuê đất có trọng tâm; trọng điểm; không dàn trải; tập trung vào các dự án đầu tư thuộc các ngành nghề ưu tiên phát triển của các đặc khu; trong đó ưu đãi cao nhất áp dụng đối với dự án đầu tư công nghệ cao; công nghiệp sáng tạo; khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu và phát triển; y tế; giáo dục; dự án đầu tư thuộc các ngành nghề ưu tiên phát triển mũi nhọn của từng đặc khu và dự án đầu tư của nhà đầu tư chiến lược; không miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư còn lại.

Thứ sáu; chính sách phát triển các ngành dịch vụ; du lịch thông qua cho phép bán hàng miễn thuế; thực hiện miễn thị thực có thời hạn và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài như đang thí điểm; cho phép các hãng hàng không quốc tế được phép vận chuyển hàng không quốc tế kết hợp nhiều điểm; trong đó có ít nhất một điểm đến hoặc một điểm đi tại đặc khu.

Chúng tôi gửi đến quý đọc giả tin tức bất động sản nổi bật trong tuần. Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

Thứ bảy; chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân và chính sách đãi ngộ có tính cạnh tranh theo cơ chế thị trường nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; từng bước đổi mới thay thế chế độ công chức biên chế suốt đời bằng chế độ công chức theo hợp đồng làm việc tại cơ quan; tổ chức của đặc khu.

Thứ tám; chú trọng các chính sách về lao động; an sinh xã hội; quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài; nhất là lao động phổ thông.

Về tổ chức; hoạt động của chính quyền địa phương ở đặc khu; thông tin từ báo cáo là chính quyền địa phương ở đặc khu gồm hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân được tổ chức tinh gọn; được phân quyền thực hiện nhiều thẩm quyền của các cơ quan nhà nước cấp trên nhằm bảo đảm giải quyết nhanh chóng; kịp thời các yêu cầu của người dân; nhà đầu tư; thẩm quyền quản lý; điều hành phát triển kinh tế – xã hội được tập trung cho chủ tịch UBND đặc khu; gắn với trách nhiệm cá nhân.

Bên cạnh các cơ chế giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành; dự thảo luật quy định cơ chế giám sát của cơ quan đại diện dân cử với hoạt động của bộ máy chính quyền đặc khu; tăng cường giám sát của các cơ quan của Quốc hội; công tác thanh tra; kiểm tra chuyên ngành của Thủ tướng và các cơ quan nhà nước cấp trên; bảo đảm công khai; minh bạch; trách nhiệm giải trình trong hoạt động của chính quyền đặc khu.

Chúng tôi gửi đến quý đọc giả tin tức bất động sản nổi bật trong tuần. Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ (Bộ xây dựng)

Mới đây nhất, tháng 3/2018, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Theo đó, thời gian cấp giấy phép xây dựng rút ngắn từ 166 ngày xuống còn 120 ngày, giảm 46 ngày.

Chỉ thị 08/CT-TTg là một trong những kết quả quan trọng mà Bộ Xây dựng đạt được trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước, thời gian qua.

Chúng tôi gửi đến quý đọc giả tin tức bất động sản nổi bật trong tuần. Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

Bên cạnh việc trình ban hành 2 nghị định quan trọng trên, theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tống Thị Hạnh, thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng đã trình Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017, với phương án đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Xây dựng (11 thủ tục); nhà ở (7 thủ tục); kinh doanh BĐS (3 thủ tục); xử phạt vi phạm hành chính (1 thủ tục). Bộ Xây dựng đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định và 10 Thông tư thuộc các lĩnh vực nêu trên theo thủ tục rút gọn để thực thi phương án đơn giản hóa.

Vướng mắc vì thiếu văn bản pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp tại chung cư

Thời gian qua, tình trạng tranh chấp tại các chung cư có xu hướng gia tăng. Theo các chuyên gia, những “xung đột” đó rất khó hóa giải khi hệ thống pháp luật liên quan chưa thực sự rõ ràng, chưa có những chế tài để giải quyết kịp thời và hiệu quả. Điều đó đòi hỏi cơ quan chức năng phải gấp xây dựng các quy định chặt chẽ hơn trong việc quản lý, vận hành nhà chung cư.

Chúng tôi gửi đến quý đọc giả tin tức bất động sản nổi bật trong tuần. Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

Cơ cấu vốn đầu tư vào bất động sản còn bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo TS. Bùi Quang Tín, quy mô thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay vào khoảng 25 tỷ đô la Mỹ, trong khi tổng dư nợ đã lên đến gần 20 tỷ đô la Mỹ (tương đương hơn 450.000 tỷ VND, tính đến cuối năm 2017); chiếm hơn 6,5% tổng dư nợ của nền kinh tế và chiếm khoảng 15,5% tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng và 80% nguồn vốn chảy vào bất động sản. Trong khi ở các nước khác, tỷ lệ này vào khoảng 35%.

“Điều này cho thấy cơ cấu vốn đầu tư vào thị trường bất động sản còn bất cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là khi Nhà nước đưa ra các chính sách hạn chế dòng tiền chảy vào bất động sản như hiện nay”, ông Tín nhận định.

Giá đất khu Bắc Rạch Chiếc sụt giảm sau tin thanh tra dự án

Đầu tháng 5, đất khu dân cư Bắc Rạch Chiếc còn ở đỉnh 50 triệu đồng mỗi m2, nay rớt xuống còn 33 – 45 triệu đồng mỗi m2.

Việt Nam làm chủ công nghệ xây nhà siêu cao năm 2030

Bộ Xây dựng mới ban hành Quyết định 527 về Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020; tầm nhìn 2030.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng nhằm phục vụ các mục tiêu chung của Chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia; Chiến lược Phát triển bền vững; đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Mức độ phát triển của khoa học và công nghệ ngành Xây dựng cần đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới trên các lĩnh vực: Công nghệ xây dựng; cơ khí xây dựng; vật liệu xây dựng; hạ tầng và phát triển đô thị; hệ thống qui chuẩn; tiêu chuẩn và nguồn nhân lực.

Quy định mới về thời hạn tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng

Thông tư 03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12-6-2018.

Thông tư này quy định chi tiết Điều 15 và Điều 79 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP (ngày 27-11-2017) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác; chế biến; kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất; kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; phát triển nhà ở; quản lý sử dụng nhà và công sở.

Tín dụng bất động sản vẫn chưa thể kiểm soát hết nguồn tiền

Dòng vốn chảy vào lĩnh vực bất động sản vẫn bị thẩm thấu qua một số kênh tín dụng; dù các ngân hàng đã siết cho vay đầu tư bất động sản sau chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN); tổng tín dụng bất động sản (BĐS) chưa có dấu hiệu “bong bóng”. Song không thể loại trừ việc vay vốn tiêu dùng chảy sang BĐS khi dư nợ tín dụng tiêu dùng tiếp tục tăng cao. Tỷ trọng cho vay BĐS của toàn hệ thống ngân hàng (NH) hiện đạt gần 6% tổng dư nợ của nền kinh tế; trong khi mức an toàn đưa ra là 8 – 10%.

Dư nợ tín dụng BĐS hiện nay đang diễn biến trái ngược với những năm trước đây; khi tốc độ tăng trưởng cho vay BĐS thường gấp 1;5 – 2 lần tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành. Năm 2017; tăng trưởng tín dụng chung ngành NH khoảng 19%; thì tốc độ tăng trưởng lĩnh vực BĐS chưa bằng một nửa. Tỷ trọng cho vay lĩnh vực BĐS vẫn dưới mức an toàn là 8 – 10%. Trong một báo cáo mới đây; Cục quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) cũng đánh giá; dư nợ tín dụng trong lĩnh vực BĐS chiếm khoảng 8% tổng dư nợ và vẫn nằm trong ngưỡng an toàn; chưa có gì đáng lo ngại.

Nhiều tỉnh; thành phố đồng loạt tạm dừng việc phân lô tách thửa

Để ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai có chiều hướng diễn ra phức tạp; khiến việc quản lý quy hoạch và xây dựng của chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn. Theo đó; nhiều địa phương đã tạm dừng việc phân lô; tách thửa như tại Vân Đồn (Quảng Ninh); Phú Quốc (Kiên Giang); Khánh Hoà; Bình Phước.

Chủ đầu tư dự án có thể sẽ bị khởi tố nếu cố tình “ém” quỹ bảo trì chung cư

Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Công an khởi tố hình sự những chủ đầu tư cố tình chiếm dụng quỹ bảo trì căn hộ 2% của chung cư. Điều này được kỳ vọng sẽ chấm dứt các tranh chấp liên quan đến khoản tiền này.

Hơn 4 tỷ USD xây dựng thành phố thông minh gần cầu Nhật Tân

UBND TP. Hà Nội vừa chấp thuận cho phép đầu tư dự án thành phố thông minh hơn 4 tỷ USD

Các nhà đầu tư trong nước tham gia dự án này gồm Công ty cổ phần Tập đoàn BRG; Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường; Công ty TNHH Motor NA Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội. Nhà đầu tư Nhật Bản là Sumitomo Corporation.

Theo đó; dự án có quy mô 271;82 ha tại các xã Hải Bối; Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh. Tổng vốn đầu tư đăng ký vào khoảng 94.348 tỷ đồng (tương đương 4;138 tỷ USD). Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 14.260 tỷ đồng (625;4 triệu USD). Riêng Sumitomo góp 50%; còn lại là các nhà đầu tư Việt Nam.

Dự án là một khu đô thị thông minh; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội; sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại để ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành; quản lý khu đô thị xanh. Thành phố thông minh này sẽ có lõi chính là ga cuối của tuyến đường sắt đô thị số 2.

Chúng tôi gửi đến quý đọc giả tin tức bất động sản nổi bật trong tuần. Liên hệ tư vấn bất động sản: 0973630473 (zalo/viber)

TP.HCM loay hoay với chung cư cũ

TP.HCM vẫn loay hoay tìm giải pháp dù chỉ còn hơn 1 năm nữa, Thành phố phải hoàn thành Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975

(Đăng Toàn)

Bài viết liên quan

Tin tức Bất Động Sản nổi bật trong tuần từ 17/09 – 23/09/2018

MLAND TỔNG HỢP – TIN BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT TRONG TUẦN Chúng tôi gửi đến...

Tiếp tục đọc

Tin tức Bất Động Sản nổi bật trong tuần từ 10/09 – 16/09/2018

MLAND TỔNG HỢP – TIN BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT TRONG TUẦN Chúng tôi gửi đến...

Tiếp tục đọc

Tin tức Bất Động Sản nổi bật trong tuần từ 03/09 – 09/09/2018

MLAND TỔNG HỢP – TIN BẤT ĐỘNG SẢN NỔI BẬT TRONG TUẦN Chúng tôi gửi đến...

Tiếp tục đọc
Hotline: 0349190996
SMS: 0349190996 Nhắn tin Facebook Zalo: 0349190996