Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Property Grid 1

Dự án Unico Thăng Long

 • 2.500.000.000VNĐ/m2
 • 2 bd
 • 2 ba
 • 95 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²

Property Grid 2

Dự án Unico Thăng Long

 • 2.500.000.000VNĐ/m2
 • 2 bd
 • 2 ba
 • 95 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²

Property Grid 3

Dự án Unico Thăng Long

 • 2.500.000.000VNĐ/m2
 • 2 bd
 • 2 ba
 • 95 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²

Property Grid 4

Dự án Unico Thăng Long

 • 2.500.000.000VNĐ/m2
 • 2 bd
 • 2 ba
 • 95 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Đặc sắc BánCho Thuê

Cho thuê căn hộ Saigon Royal hướng Đông Bắc, 43m2 1PN 1WC, view thành phố

 • Từ 245.000VNĐ
 • 4 bd
 • 2 ba
 • 1200 m²
Hotline: 0349190996
SMS: 0349190996 Nhắn tin Facebook Zalo: 0349190996